Hospitalització i UCI

El Servei d'Hospitalització i Vigilància intensiva ofereix un ambient segur i confortable per a aquells pacients que necessiten un seguiment intensiu i una atenció contínua.

Comptem amb una Unitat de Vigilància intensiva (UCI) equipada amb monitors de constants vitals, ventiladors mecànics, bombes d'infusió i altres equips de suport vital avançat.

El nostre equip de veterinaris i tècnics altament capacitats brinda atenció i cures personalitzades per a cada pacient hospitalitzat. Realitzem seguiments constants i monitoratge de signes vitals, administració de medicaments i fluids intravenosos, i atenció a qualsevol necessitat específica que puguin requerir.

A més, el nostre servei d'hospitalització compta amb habitacions individuals i espais adaptats a les necessitats de cada pacient, la qual cosa garanteix un ambient tranquil i segur per a la seva recuperació. Comptem amb àrees d'aïllament per a pacients amb malalties contagioses i cambres de flux laminar per a prevenir la contaminació creuada.

Oferim serveis d'hospitalització tant per a pacients amb malalties agudes com cròniques, i treballem en estreta col·laboració amb els nostres altres serveis especialitzats per a garantir la millor atenció possible per als nostres pacients.

En resum, el nostre Servei d'Hospitalització i Vigilància intensiva està dissenyat per a brindar atenció mèdica d'alta qualitat a pacients que necessiten una atenció especialitzada i cures contínues, proporcionant un ambient segur, confortable i personalitzat per a la seva recuperació.