Laboratori

El Servei de Laboratori és fonamental en la pràctica clínica veterinària, ja que permet obtenir informació valuosa per al diagnòstic i tractament de diverses malalties.

El nostre laboratori compta amb equips d'última generació i personal altament capacitat per a realitzar anàlisi de sang, orina, femta, fluids corporals i mostres de teixits.

Realitzem anàlisis bioquímiques, hematològics, hormonals, immunològics, microbiològics i parasitològics, entre altres. Els resultats de les anàlisis es lliuren amb gran immediatesa, permetent una ràpida presa de decisions quant al diagnòstic i tractament.

A més, oferim proves diagnòstiques especialitzades, com *PCR per a detecció de malalties infeccioses, anàlisis de coagulació i proves d'al·lèrgia.

El Servei de Laboratori treballa en estreta col·laboració amb altres serveis, la qual cosa permet una atenció integral i coordinada dels pacients. També oferim assessorament sobre la interpretació dels resultats i la seva aplicació en la pràctica clínica diària.

Ens esforcem per oferir una alta qualitat en els nostres serveis i ens mantenim actualitzats en els avanços científics i tecnològics en el camp de la medicina veterinària.